Melding fra Austevoll Vatn og Avløp. Vi har en driftsforstyrrelse på renseanlegget og vi veit ikkje omfanget av dette. Inntil det er avklart ber vi folk ikkje drikke vatnet. Vi sender ut ny melding når vi har oversikt over situasjonen.

Driftsmeldingar

 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, fredag 23.08.19

Me har motteke svar på nokre analysar for dei siste vannprøvane på leidningsnettet på Stolmen, men ventar framleis på dei siste svara. Det er difor for tidleg å friskmelde deler av leidningsnettet i dag. Inntil vidare må difor alle kundane på heile Stolmen framleis koke drikkevatnet.


 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, onsdag 21.08.19

Me fortset arbeidet på leidningsnettet på Stolmen i dag og vatnet vert difor stengt for ein del kundar i dag ca 9-13.

 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, tirsdag 20.08.19

Nye prøvar er tekne ulike stader på leidningsnettet på Stolmen. Dette for å vurdere om problemet er på ein avgrensa del av ledningsnettet eller om det er over heile øya. Svar på desse analysene kjem seinare denne veka.

Me har også jobba på leidningsnettet for å gjere ulike tiltak som bruk av renseplugg og desinfisering. Vi vil også onsdag morgon kjøre ut 2 store tankar med reint drikkevatn til Kakeriet 60 grader nord sidan dette er ein serveringstad.

Til alle andre kundar på Stolmen, kan me anbefale at de tek med flasker og dunkar og fyller vatn ved vannbehandlingsanlegget vårt i Kvednane. Her er det laga til ein utvendig tappepost.

Driftsmeldingar på denne sida vil verte publisert her etter kvart som me har meir informasjon å gje.


 

Varsel om koking av drikkevatn på Stolmen, laurdag 17.08.19

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.